Starostlivosť o veľkoobchodných zákazníkov

Cieľ : 15 rozhovorov denne + splnená minimálna predajná kvóta

 

Tvoj produkt:

a. vyplnený formulár z každého rozhovoru

b. predaj tovaru v minimálnej kvóte, ktorá je určená v štatistike

c. budovanie obchodného vzťahu so zákazníkom

d. získaj odporúčania a kontaktuj nových klientov