Dovolenka, doktor, alebo voľný deň sa nesmie kryť 2 ľuďom naraz. V takomto prípade sa dohodnú kolegovia, kto voľno mať bude a kto nie. V prípade nedohody, rozhodne Michal.